කොටුවේ පා වෙන වෙළෙද සංකිර්ණය ස්මාර්ට් වෙයි

kotuwa-pawena-welada-sankirnaya

නවීන ලෝකයට ගැලපෙන පරිදි අලුත් අදහස්වලින් යුක්ත නව අරගල භූමියක්, තරුණ ප්‍රජාවගේ හා රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්ගේ එකතුවෙන් කොටුව පා වෙන වෙළෙද සංකිර්ණ භූමියේ ඉදි වන බව ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී, සාගල රත්නායක ප්‍රකාශ කරනවා.

ඒ අනුව කොටුව පා වෙන වෙළෙද සංකිර්ණයේ තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් කලාව, සාහිත්‍ය, තොරතුරු තාක්ෂණය මෙන්ම නිදහසේ හමු වී නිදහසේ අදහස් හුවමාරුකර ගැනීම් හා සාකච්ඡා දැක්විය හැකි ස්ථානයක් සැකසෙනු ඇති.

ඊට අමතර ව චිත්‍ර ප්‍රදර්ශන, සංගීත උත්සව පැවැත්විය හැකි ස්ථාන මෙන්ම ආපන ශාලා ද මෙහි ඉදි කෙරන බව සාගල රත්නායක පවසනවා.

ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ, මෙය තරුණ තරුණියන්ට තම දක්ෂතාවලට ආර්ථිකමය වටිනාකමක් ලබාගත හැකි ස්ථානයක් වන අතර, ඊට අදාළ සේවා පහසුකම් රජයෙන් ලබාදීමට කටයුතු කරන බවයි.

Related posts