ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය එක්සත් ජාතින්ගේ ප්‍රධානයක් යටතේ (UNDP) ක්‍රියාත්මක කර ඇති ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදින් දැනුවත් කිරිමේ වැඩ සටහන් මාලාවේ මධ්‍යම පලාත් නේවාසික වැඩ මුළුව 19 හා 20 යන දෙදින තුලදි මහනුවර ගාර්ඩන් කැන්ඩියන් හොටලයේදි පවත්වන ලදි.
මෙහිදි ප්‍රවින දේශක රංග කලංසුරිය නිතිඥ ජගත් ලියනාරාච්චි යන මහත්වරුන් ඇතුළු කිප දෙනකුම එම වැඩ මුළුවට එක්වු ප්‍රාදේශිය මාධ්‍යවෙදින් සදහා දේශන පැවැත්වු අතර එම වැඩ මුළුවට එක්වු මාධ්‍යවේදින් පිරිස මෙහි දැක්වේ.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts