අතවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය හිගයක්

food

සතොස අලෙවි සැල්වල අතවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස නොමැති විමෙන් මෙම ප්‍රදේශයේ පාරිභෝගික ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදහස් දක්වන ප්‍රදේශයේ පාරභෝගික ජනතාව පවසනුයේ හැටන් සතොස අලෙවි සැල්වල සිනි,සහාල්,කිරි පිටි, පරිප්පු වැනි ආහාර ද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස නොමැති බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු හැටන් සතොස වෙළද සැලේ නිලධාරියකු පවසන ලද්දේ මෙම ආහාර ද්‍රව්‍ය ලැබෙන තොග ප්‍රමාණවත් නොවන බවත් ලැබෙන ප්‍රමාණයන් කඩිනමින් නිමවන වන බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts