අද රාත්‍රී 08 සිට ලබන සදුදා අලුයම 05 දක්වා දවයිනටම යලි ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මකවනවා.

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දෙක හැර අනෙක් සියලු දිස්ත්‍රික් සඳහා පනවා තිබු ඇඳිරි නීතිය අද අලුයම 5 ට ඉවත් කෙරුණා.

කෙසේවෙතත් කොළඹ සහ ගම්පහ හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල මැයි මස 18 වන සඳුදා අළුයම 05.00 ට ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීමෙන් පසු මැයි මස 23 වන සෙනසුරාදා දක්වා රාත්‍රී 08.00 සිට අළුයම 05.00 දක්වා පමණක් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙයි.

Similar Posts