අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද සවස ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට නියමිත බවට වාර්තා වේ.

එතුමා විසින් අද සවස 4.00ට කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් හමු වීමට නියමිත අතර ඉන් පසු සිය තීරණය මහජනයා වෙත දැනුම් දීමට නියමිතය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා හා නව ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා අතර සාකච්ඡාවක් ඊයේ පැවැත් වී ඇති අතර එහිදී මේ පිළිබඳව මෙන්ම එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් ඉලක්ක කරමින් සිදුවන පශ්චාත් මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා පිළිඉඳවද ජනාධීපතිවරයාගේ අවධානයට යොමු කිරීමට අගමැතිවරයා කටයුතු කර ඇත.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමත් සමග ජනාධිපතිවරයාට නව අගමැතිවරයෙක් හා අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට අවස්ථාව සැලසෙන අතර පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට ජනාධීපතිවරයාට ව්‍යවස්ථානුකූලව බලය පැවරෙන මාර්තු පළමුවන දින තෙක් 15 දෙනෙකුගෙන් යුතු තාවකාලික කුඩා කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කර ගැනීමට ජනාධීපතිවරයා අදහස් කර ගෙන ඇති බවට වාර්තා වේ.

 

Similar Posts