අනුරාධපුර නව නගරයේ ඉදිකර තිබෙන මල අපද්‍රව්‍ය බැහැර කෙරන ටැංකිය දින කිහිපක් තිස්සේ උතුරායාම නිසා අනුරාධපුර නව බස්නැවතුම ප්‍රදේශය පුරා දැඩි දුර්ගන්දයක් පැතිරයන බව ඒ ආසන්නයේ පදිංචිකරුවන් පවසති.

අනුරාධපුර නගර සිමාවේ පදිංචි ජනතාවගේ වැසිකිලි මල අප්‍රද්‍රව්‍ය මහ නගර සභාව මගින් ඉවත් කිරිමෙන් පසුව අදාල ටැංකියට මුදාහරින අතර එම ටැංකිය පිරි ඉතිරි උතුරා යාමෙන් ප්‍රදේශයේ සිටින්නට බැරි තත්වයක් උද්ගතවි තිබෙනා බව ඔවුන් කීහ.දින කිහිපයක සිට බස් නැවතුම පිටුපස ප්‍රදේශයේ මලද්‍රව්‍ය ගලාගොස් අප්‍රියජනක දසුනක් නිර්මානයවී තිබෙන බවත් ඔවුන් පැවසුහ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වු නව නගර බස් නැවතුම්පල ආසන්නයේ පදිංචි ජනතාව.නහයක් තියාගෙන ඉන්න බැරිතරම් දුර්ගන්ධයක් දින කිහිපයක් තිස්සේ පැතිර යනවා.අපි විපරම් කරලා බලද්දි දැක්කේ මලඅපද්‍රව්‍ය ගබඩා කරන ටැංකිය උතුරා යනවා.

ප්‍රදේශයේම ඉන්න බෑ පුදුම ගදක්.අවට පදිංචිකරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා කුඩා දරුවෝ ඉන්නවා.බස් නැවතුමට මහජනතාව දාස් ගණනක් දිනපතා එනවා.ටැංකියට ආසන්නයෙන් ආපන ශාලා හා වෙළදසැල් විශාල ප්‍රමාණයක් තියනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් නගර සභාවට දැන්වුවට කිසිම උත්තරයක් නෑ.වසර 15කට විතර ඉහතදි තමයි මේ කරුමේ නගරය මැද්දේ ස්ථාපිත කරේ.එක්කෝ උතුරා යනවා.නැත්නම් උදය මාවත හරහා තිබෙන ඇල මාර්ගය දිගේ හොරොන්ම මල්අතු ඔයට මුදාහරිනවා යනුවෙන් ඔවුන් කීහ.

Similar Posts