සමාජ මාධ්‍ය ජාලා මගින් ජනාධිපතිවරණයට තරඟ වදින අපේක්ෂකයන් අතරජයග්‍රාහී අපේක්ෂකයන් තේරීමට  මත විමසුම් පැවැත්වීම නිසා සෙසු අපේක්ෂකයින්ට අගතියක් වෙන බවට නිරික්ෂණය වී ඇතැයි නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයන් සඳහා ජනතා ව්‍යාපාරය පවසයි.

එමෙන්ම මෙම මත විමසුම එක් එක් අපේක්ෂකයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් බව පෙනී යන බවද එබැවින් මැතිවරණ කාල සීමාව තුළ මෙවැනි මත විමසුම් වැළැක්වීම සඳහා සුදුසු  ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයන් සඳහා ජනතා ව්‍යාපාරයේ විධායක අධ්‍යක්ෂක රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා මැතිවරණ කොමිසන් සභාව වෙත ලිපියක් යවමින් ඉල්ලා තිබේ.

ශානිකා මාධවී

Similar Posts