අඹගමුවට රිලා ආක්‍රමන

rilawun

අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් ගම්මාන කිපයකම පවතින රිලා ආක්‍රමන හේතුවෙන් එම ගම්මානවල බොහෝ පිරිසක් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් බගතුළුව, ඇබර්ඩින්, කෙහෙල්වරාව, දෙහිගස්තැන්න, පදුපොල, පේරගොල්ල, දාගම්පිටිය, පේරගහමුල, හිටිගේ ගම, ජම්බු තැන්න, පිටවල, යන ගම්මානවල මෙම රිලා ආක්‍රමන වැඩි වශයෙන් පවතින බව එම ගම්මානවල බොහෝ පිරිසක් පවසති.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වන එම පිරිස් පවසනුයේ තම ප්‍රදේශවල සැරි සරන රිලා රංචු තම ගෙවතු වගාවන් විනකාශ කිරිමත් සමග තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

මෙ රිලා රංචු තම ගෙවතුවලට පැන මෙසේ සියලු වගාවන් විනාශ කිරිමත් සමග තමන් ඉතා මහන්සියෙන් සිදු කරන වගාවන්වලින් කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් තමන්ට ලබා ගැමිමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවද එම පිරිස් පවසති.

එමෙන්ම මෙම රිලා රංචු තම නිවෙස්වලට පැන තම නිවෙස්වල දොර ජනෙල් තිර රෙදි ඇතුළු විවිධ දේ විනාශ කරන බවත් තම කුස්සිවල උයා ඇති බත් හා වැංජන හට්ටි පිටින් උස්සා ගෙන ගොස් විනාශ කරන බවද එම පිරිස් පවසති.

මෙම තත්වයන් මත මේ වන විට තමන් දැඩි දු‍ෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත් තම ප්‍රදේශවල සැරි සරන මෙම රිලා රංචු වෙනත් කැලැ බද ප්‍රදේශයකට රැගෙන යාමට අදාල නිලධාරන් පියවර ගන්නේ නම් එය තමන්ට කරනු ලබන විශාල සහනයක් බවද එම පිරිස් වැඩි දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts