අයහපත් කාලගුණය නොතකා දරුවන් ශිෂ්‍යත්ව විභගයට

හැටන් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයන්ට පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්වයන්ද නොතකා 15වන දින පැවැති ශිෂ්‍යත්ව විභගය සදහා තම දරුවන් සහාභාගි කර විමට එම දරුවන්ගේ දෙමාපියන් පියවර ගෙන තිබුනි.

මෙවර පැවැත්වෙන ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා හැටන් අධ්‍යාපන කලාපයේ නගරික, ග්‍රාමිය, වතු ආශ්‍රිත පාසල්වල  සිසු සිසුවියන් 4140 දෙනකු සහාභාගි වන බව හැටන් අධ්‍යාපන කලාප කාර්යාලයේ නිලධාරියකු පැවසිය.

එම සිසු සිසුවියන් සදහා විභාග මධ්‍යස්ථාන 34ක් ස්ථාපිත කර ඇති බවත් එම විභාග මධ්‍යස්ථානවලදි සිංහල හා ද්‍රවිඩ මාධ්‍ය සිසුන් විභාගවය සදහා පෙනි සිටින බවද එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පැවසිය.

ශි‍්ෂ‍්‍යත්ව විභාගය පවත්න විභාග මධ්‍යස්ථානවල ආරක්ෂාව සදහා පොලිස් නිලධාරින් යොදචා ඇති අයුරුද දක්නට හැකි විය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහෝවා – හැටන්

Related posts