අස්වැසුම නිසා ග්‍රාම නිලධාරීහු අඛණ්ඩ වර්ජනයකට සැරසෙති

අස්වැසුම ශුභසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා විසින් එවනු ලැබ ඇති ලිපියට අනුව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් ග්‍රාම නිලධාරීන්ට බලපෑම් සිදුකරන්නේ නම්, ග්‍රාම නිලධාරී වෘත්තීය සමිති සන්ධානයට අයත් සියලු ම ග්‍රාම නිලධාරීන් රාජකාරිවලින් ඉවත්වීමට තීරණය කර ඇත.

මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳ දැනුම් දෙමින් රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් රංජිත් අශෝක වෙත එම සන්ධානය ලිඛිත දැනුම් දීමක් කර ඇත.

ශුභසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා යවා ඇති එම ලිපිය මගින් ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ එදිනෙදා සාමාන්‍ය රාජකාරි කටයුතුවලට ගැනෙන සහතික හා තොරතුරු නිකුත් කිරීම මෙන් ම වාර්තා තබා ගැනීම තුළින් වක්‍රාකාර ලෙස තොරතුරු ලබාගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට යෝජනා කර ඇතැයි ද, මෙමගින් ශුභසාධන ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා සිය විෂය පථය අතික්‍රමණය කරමින් තමන්ට අදාළ නොවන අනෙකුත් සේවාවන් හා රාජකාරි වෙත අනවශ්‍ය හා නීත්‍යනුකුල නොවන මැදිහත්වීමක් සිදු කිරීම සඳහා සිය බලය අනිසි ලෙස පරිහරණය කිරීමට උත්සහ දරන බව එම ලිපිය මගින් ග්‍රාම නිලධාරි වෘත්තීය සමිති සන්ධානය පෙන්වා දී තිබේ.

මෙම උත්සහය ග්‍රාම නිලධාරි වෘත්තීය සමිති සන්ධානය නියෝජනය කරන සියලු ම වෘත්තීය සංගම් සහ සාමාජිකයන් දැඩි පිළිකුලෙන් යුතුව ප්‍රතික්‍ෂේප කරන බව ද එහි සඳහන් වෙයි.

Related posts