අද දින පැවැති ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ අවසන් ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබෙන අතර ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ බලය තහවුරු කර ගැනීමට සමත් වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඡන්ද 23372 ක් ලබා ගෙන ඇති අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලබා ගැනීමට හැකි වී තිබෙන්නේ ඡන්ද 10113ක්ය. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 5273ක්ද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඡන්ද 2435ක්ද ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබේ. මෙම ප්‍රථිපලය අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට සභික ධූර 17ක්ද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සභීක ධූර 7ක්ද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සභීක ධූර 3ක්ද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සභික ධූර 2ක්ද හිමි වී තිබේ.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ දේශපාලන බලකොටුවක් ලෙස හැඳින්වෙන බෙන්තර ඇල්පිටිය ඡන්ද කොට්ඨාශයේ පිහිටි ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ බලය සුපුරුදු පරිදි මෙවරත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට තහවුරු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇත. බෙන්තර ඇල්පිටිය ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ පොදු ජන පෙරමුණේ ආසන සංවිධෘයකවරිය වන්නේ ගීතා තුමාරසිංහ මහත්මියයි.

Similar Posts