වෘත්තීය සමිති, සිවිල් සංවිධාන සහ සියලු අංශ නියෝජිතයින්ගේ විශේෂ රැස්වීමක් අද (03) පැවැත්වෙයි.

අද පස්වරු 3ට මෙම සාකච්ඡාව පැවැත්වෙන අතර ඊට වෘත්තීයවේදීන්ගේ සංගමය නියෝජනය කරන සියලු පාර්ශව සහභාගී වීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව රජයේ නව බදු ප්‍රතිසංස්කරණවලට එරෙහිව ගෙන ඇති වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග සහ යෝජිත නව ත්‍රස්ත මර්දන පනත සම්බන්ධයෙන් ගතයුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව මෙහිදී දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

මීට අමතරව නව ත්‍රස්ත මර්දන පනත අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පත්කළ කමිටුවේ අදහස් ද මෙහිදී ලබා ගැනීමට නියමිතයි.

Similar Posts