ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තාවලට අනුව මේ වන විට ඉන්දියාව සීනි අපනයනය තහනම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක නිරත වෙමින් සිටින බව ප්‍රකාශ කර ඇත.

මාධ්‍ය වාර්තාවලට අනුව එළැඹෙන ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට මෙම තහනම ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව සඳහන්.

උක් අපනයනය තහනම් කිරීමට මූලික වශයෙන් හේතු වී ඇත්තේ ඉන්දියාවේ උක් අස්වැන්න පහත වැටීමයි. මෙම පහත වැටීම ප්‍රමාණවත් වර්ෂාපතනයක් උක් වගාවට එල්ල වන අහිතකර බලපෑම්වල සෘජු ප්‍රතිඵලයකි.

ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තාවලට අනුව ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී සීනි අපනයනය තහනම් කිරීමට ඉන්දියාව තීරණය කළහොත් එය වසර හතකට පසු පළමු වරට සීනි නැව්ගත කිරීම අත්හිටුවීමට හේතු වනු ඇති බව අවධාරණය කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු සීනි ආනයනයන් මූලික වශයෙන් රටවල් අතලොස්සකින් ලබා ගන්නා අතර ඉන්දියාව මෙම ලැයිස්තුවේ ඉදිරියෙන්ම ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී.

Similar Posts