ඉන්දීය කොවිඩ් සුනාමිය මෙරට අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර හිගයට මුල පුරන ලකුණු

ඉන්දියාවේ දෛනිකව කොවිඩ් ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව හමුවීම ඉහළ යාමත් සමග අපනයන ක්ෂේත්‍රයටත් බලපෑමක් එල්ල විය හැකි බව භාණ්ඩ අපනයනකරුවෝ පවසති.

අල, ලූනු, මිරිස්, සූදුරු, මහදුරු, කඩල ආදී ආහාර ද්‍රව්‍ය වැඩි වශයෙන් ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන අතර දෛනිකව බහලුම් තුන් හාර සියයක් මෙසේ ආහාර ද්‍රව්‍ය ආනයනය කෙරෙයි.

ඉන්දියාවේ ශීඝ්‍රයෙන් කොවිඩ් ව්‍යාප්ත වීම හේතුවෙන් ගොවි බිම්වලින් ඒවා ව්‍යාපාරික ස්ථානවලට රැස් කර ගැනීමේ ගැටලු මතුව ඇති බව වාර්තා වේ.

Related posts