මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශයන්ට දින කිපයක් පුරා ඇද හැටලන වර්ෂාව හේතුවෙන් ඉහල කොත්මලේ ජලාශයේ වාන් දොරටු තුනක් 07වන දින ස්වයංක්‍රියව විවෘතවි ඇත.

මේ පිලිඩදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු ඉහල කොත්මලේ ජලාශ බාර නිලධාරියකු පවසන ලද්දේ මධ්‍යම කදුකරයට ඇද හැලෙන වර්ෂාව හේතුවෙන් මෙම ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට පැමින ඇති බවත්ය.

මෙම ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට පැමිනෙන විට වාන් දොරටු ස්වයංක්‍රියව විවෘත වන බවත් එම තත්වයන් මත මේ වන විට වාන් දොරටු තුනක් ස්වයංක්‍රියව විවෘතව ඇති බවත්ය.

මෙම තත්වයන් මත ඉහල කොත්මලා ඔය ආශ්‍රිත ජනතාව කල්පනා කාරිව සිටිය යුතු බවද ඔහු තවදුරටත් පැවසු අතර මෙම ඡලාශයේ වාන් දොරටු මෙසේ විවෘත විමත් සමග ශා/කේලේයාර් දිය ඇල්ලද කලකට පසුව සක්‍රිය තත්වයන්ට පත් ඇත.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts