ඉහල කොත්මලේ වාන් දොරටු ස්වයංක්‍රිය විවෘත වෙයි

ihala-kothmale

මධ්‍යම කදුකරයට ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ඉහල කොත්මලේ ජලාශයේ වාන් දොරටු දෙකක් ස්වයංක්‍රිය විවෘත විමත් සමග ශා/කේලායාර් දිය ඇල්ලද සක්‍රිය තත්වයන්ට පත්ව ඇත.

මේපිලිබදව අදහස් දැක්වු ඉහල කොත්මලේ ජලාශය බාර නිලධාරියකු පවසන ලද්දේ මෙම ජලාශයට ජලය සැපයෙන ප්‍රදේශයන්ට ඇද හැලෙන අධික වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට පැමිනිමත් සමග එම ජලාශයේ වාන් දොරටු දෙකක් ස්වයංක්‍රියව විවෘතවි ඇති බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts