උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා ඊයේ (ඔක්. 31) ලන්ඩනයේ පිහිටි ඊලිං ශ්‍රී කනගා තුර්කායි අම්මාන් කෝවිලට ගොස් ආගමික උත්සවවලට සහභාගී වූ අතර කෝවිල් කමිටුවේ සාමාජිකයන් හමුවිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ දරිද්‍රතා රේඛාවට පහළින් සිටින විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ගේ අධ්‍යාපනයට සහාය වීමට තමන් සූදානම් බව පන්සලේ කමිටු සාමාජිකයින් පැවසූ අතර ඒ සඳහා තමන්ට සහාය වන ලෙස ආණ්ඩුකාරවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියහ.

උතුරු සමුපකාර සංවර්ධන බැංකුව හරහා මෙය කළ හැකි බව පෙන්වා දුන් ආණ්ඩුකාරවරයා සමුපකාර සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව මේ සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීමට සූදානම් බව ඔහු පැවසීය.

මේ අතර, උතුරු පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් භාවිතයට නොගෙන අතහැර දමා ඇති ගිලන්රථ 20 ක් ජංගම පුස්තකාලයක් බවට පත් කර උතුරු පළාතේ ගම්මානවලට යැවීමට උත්සාහ කරන බව ආණ්ඩුකාරවරයා පැවසීය. මෙම කටයුත්තට සහයෝගය දෙන ලෙස ආණ්ඩුකාරවරයා පන්සලේ පරිපාලනයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

කෝවිලේ  පරිපාලනය පැවසුවේ ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේ සහයෝගයෙන් උතුරු පළාතේ ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට ඔවුන් සූදානම් බවයි.

Similar Posts