ජනතාවට දරාගත නොහැකි මට්ටමින් එළවළු මිල ඉහළයාමට හේතුව ආණ්ඩුවට නිසි වැඩපිළවලක් නොමැති  වීම බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු සභාවාරයට එළවළු මල්ලක්ද රැගෙන පැමිණි තුෂාර ඉඳුනිල් මන්ත්‍රීවරයා පවසයි.

ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට එළවළු කඩ මංකොල්ලය වාර්තා වි ඇති බවද පැවසීය.

 

Similar Posts