මේ මැතිවරණයට එන හැම දෙනාම එන්නේ රණවිරුවන් බේරන්න බවත් අපට වුණු වින්නැහිය ගැන බලන්න නෙමේ යැයි අතුරුදහන් වුවන්ගේ පවුල් එකමුතුවේ සභාපති බ්‍රිටෝ ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

වසර 30 කට පසුව ඇත්ත දැනගැනීමට කාර්යාලයක් හිමි වු බවත් වන්දි ලබා ගැනීමට වන්දි කොමිසමක් පිහිටෙවු බවත් අතුරුදහන් කරවීම අපරාධයක් ලෙස නීතියක් සම්මත වුවේත් ජීනීවා යෝජනාවලිය නිසා බවද ඔහු පවසයි.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙම ජීනීවා යෝජනාවලියට අකමැති බවත් ඉන් ඔහු ලබාදෙන පණිවිඩය අපිට ලැබෙන රුපියල් 6000 ත් නැති වීම අතර ඇත්ත දැනගැනීමට තිබු අතුරුදහන්වුවන්ගේ කාර්යාලය අතුරුදහන් කරන බවද ඔහු පවසයි.

බ්‍රිටෝ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියේ ඉකුත් දා පැවති අතුරුදහන්වුවන්ගේ සැමරුම් උත්සව අවස්ථාවේදිය.

එහිදි ඔහු වැඩිදුරටත් මෙසේද පැවසුවේය.

Similar Posts