කොවිඩ් ආසාදිතයන් ඇතැයි යන සැකය මත කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ ඇඟලුම් කම්හල් තුනක් තාවකාලිකව වසා දමා තිබේ.

සේවක අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන ස්ටෑන්ඩප් මූවමන්ට් ලංකා සංවිධානයේ විධායක
අධ්‍යක්ෂ අශිලා දන්දෙනිය මහත්මිය සඳහන් කර ඇත්තේ මෙම ආයතනවල සේවකයන්ට නේවාසිකාගාරවලට යන ලෙස දන්වා ඇතත් ඔවුන් විධිමත් සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියකට තවමත් යොමු කර නොමැති බවකි.

එම  සේවකයන් සමග නේවාසිකව සිටින වෙනත් ආයතනවල සේවකයන් සේවයට වාර්තා කිරීම අවදානම් තත්ත්වයක් යැයි ද වැඩිදුරටත් පවසයි.

Similar Posts