කඩා වැටුණු චීනයේ නිෂ්පාදිත වයි 12 යානය ගැන ගුවන් හමුදා විමර්ශන කණ්ඩායම් සිදුකරන පරීක්ෂණවලට අවශ්‍ය වන්නේ නම් චීන රජයේ සහාය ලබාදීමට එකඟත්වය පළ කර තිබෙන බව සදහන්.

අවසන් වරට යානය අඩි 8500ක් පමණ ඉහළට ගුවන් ගතවී ඉන් තත්ත්පර අටකට පමණ පසු උදෑසන 9.0ට පමණ ගුවන් යානය කඩා වැටී තිබේ. අවසන් මොහොතෙත් යානයේ පාලනය ගිලිහී යන්නට මත්තෙන් තම අත්දැකීම් උපයෝගී කරගෙන යානය මහජනයාට හානියක් නොවන ආකාරයට හසුරුවාලීම නිසා විශාල හානියක් වැළකී ගොස් තිබේ.

Similar Posts