කළුතර – වාද්දුව ජලයෝජනා ක්‍රමයේ වැඩ කටයුතු සියයට 70 ක් පමණ අවසන් වෙමින් තිබෙන නිසා ඉතිරි වැඩ කටයුතු වහා කඩනම් කර ඉදිරි නියං කාලයට පෙර ජනතාවට පානීය ජලය ලබාදිමට පියවර ගන්නැයි, පසුගිය 27 දා ජල ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරිම් නිරික්ෂණය කිරිමෙන් අනතුරුව නිළධාරින්ට උපදෙස් දෙමින්, ගුදම් පහසුකම්, බහාලම් අංගන, වරාය පහසුකම්, හා බෝට්ටු නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතා කීවේය.

2020 දෙසැම්බර් මාසය වනවිට ව්‍යාපෘතිය මුළුමණින්ම නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණද පසුගිය කොරෝනා වසංගත සමය හේතුවෙන් ඉදිකිරිම් යම් ප්‍රමාදයක් ඇතිවීම නිසා මේ දින වල වැඩ යුතු හැකි පමණ කඩිනම් කරන්නැයි ඇමතිවරයා නිළධාරින්ට උපදෙස් දුන්නේය.

මේ වනවිට ජල පවිත්‍රාගාරයේ ඉදිකිරිම් සියයට 70 ක් පමණ සහ ජල පවිත්‍රාගාරය වෙත ජලය ගෙන යන නළ මාර්ගයේ වැඩ කටයුතු සියයට 70 කින් අවසන් කර තිබේ. තුළු මග (Intake ) ඉදිකිරිම් සියයට 60 කින් අවසන් කර තිබේ.

කළුතර, වාද්දුව, දොඩම්ගොඩ සහ බේරුවල ප්‍රාද්ශිය කොට්ඨාසයන්හි ජනතාවට නියං කාලයේදී ලුණු මිශ්‍ර පානීය ජලය ලැබෙන නිසා මේ ගැටළුව පිළිබද දිගින් දිගටම ගෙන ගිය අරගලයක ප්‍රතිඵයක් ලෙස කුඩා ගගෙන් ජලය ලබාගන පවිත්‍ර කොට බෙදා හැරිමට 2014 මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමයේදී ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කෙරිණි.

2017 සැප්තැම්බර් මාසයෙන් ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරිමට නියමිතව තිබුණද 2015 යහපාලන රජය මෙම ව්‍යාපෘතියේ කොන්ත්‍රාත්තුව ලබාදිමේදි අක්‍රමිකතා සිදුව ඇතැයි ව්‍යාපෘතිය අත් හිටවනු ලැබීය. වසර දෙකකට පසුව නැවත 2017 වසරේදි එම ආයතනයටම කොන්ත්‍රාත්තුව බාරදීමට කටයුතු කළේය. එම නිසා ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරිම 2021 දක්වා දීර්ඝ කර තිබිණි.

නමුත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා රට බාර ගැනිමෙන් පසු අදාල ව්‍යාපෘතියේ ඉංජිනේරුවන් සමග සාකච්ඡා කර ව්‍යාපෘතියට යොදන යන්ත්‍ර සූත්‍ර, සේවකයින් දෙගුණයකින් වැඩිකර දිවා රාත්‍රි වැඩ කර 2020 සැප්තැමිබර් මාසය වන විට ව්‍යාපෘතිය නිම කිරිමට සැලසුම් කෙරිණි. නමුත් කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් එම කාලය තුල ඉදිකිරිම් තාවකාලිකව නතර කිරිමට සිදුවිය.

සෝමරත්න පොද්දෙණිය – මීගහතැන්න

Similar Posts