කාසල්රි හා මාඋස්සාකැලේ ජලාශවල ජල මට්ටම් සිග්‍රයෙන් පහළට

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශයන් තුල මේ වන විට පවතින වියළි කාලගුණික තත්වයන් මත කාසල්රි හා මාඋස්සාකැලේ ජලාශවල ජල මට්ටම්ද සිග්‍රයෙන් පහළ බසිමින් පවති.

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශයේ පවතින ප්‍රධාන ජලාශ දෙකක් වන කාසල්රි හා මාඋස්සාකැලේ ජලාශ දෙකේ ජලය උපයෝගි කර ගෙන කැනියන්, විමලසුරේන්ද්‍ර, ලක්ෂපාන, නව ලක්ෂපාන, පොල්පිටිය, යන ජල විදුලිබලාගාරවලින් ජල විදුලිය නිපදවිමද සිදු කරනු ඇත.

මෙම ජලාශවල ජල මට්ටම් පිලිබදව කරන ලද විමසිම්වලදි අදහස් දක්වමින් එම ජලාශ බාර නිලධාරියකු පවසන ලද්දේ මෙම ප්‍රදේශයන්ට පවතින වියළි කාලගුණික තත්වයන් හමුවේ කාසල්රි ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමේ සිට අඩි 34යි අගල් 08ක්ද මාඋස්සාකැලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමේ සිට අඩි 39යි අගල් 09ක්ද පහලින්ද 23වන දින උදැසන වන විට ජලය පවතින බවත්ය.

මෙම ජලාශවල ජලය මේ වන විට ජල විදුලිය නිපදවිම සදහා අදාල ජල විදුලි බලාගාරවලට හැකි උපරිම අයුරින් නිකුත් කිරිමට පියවර ගන්නා බවද එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පැවසිය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts