කාසල්රි හා මාඋස්සාකැලේ ජලාශවල ජල මට්ටම් පිටාර මට්ටමේ

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශයන්ට පැවති වැසි තත්වයන් සමග කාසල්රි හා මාඋස්සාකැලේ ජලාශවල ජල මට්ටම් පිටාර මට්ටමට ලගා වෙමින් පවතින බව එම ජලශ බාර නිලධාරියකු වැවසිය.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශයන්ට පවතින වැසි හේතුවෙන් 09වන දින උදැසන වන විට කාලසල්රි ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට අඩි 09යි අගල් 03ක්ද මාඋස්සාකැලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට අඩි 10යි අගල් 09ක් පහලින් පවතින බවත්ය.

මෙම ජලාශවල පවතින ජලය ජල විදුලිය නිපදවිම සදහා ලක්ෂපාන, නව ලක්ෂපාන, විමලසුරේන්ද්‍ර, පොල්පිටිය, කැනියන් යන ජල විදුලිබලාගාර වෙත උපරිම ලෙස බේදා හැරිමට පියවර ගන්නා බවද එමස නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පැවසිය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts