කැරට්, බෝංචි ගණන් උස්සයි

හැටන් ප්‍රදේශයේ එලවලු මිල ඉහල යාමත් සමග ප්‍රදේශයේ පාරිභෝගික ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

පසු ගිය දිනවලට වඩා එලවලු  මිල මේ වන විට ඉහල ගොස් ඇති බවත් ඒ අනුව බෝංචි ක්‍රිලොව රුපියල් 320/=ත් මාලු මිරිස් ක්‍රිලෝව රුපියල් 400/=ත් කැරට් ක්‍රිලෝව රුපියල් 240/=ත් වැනි මිලකටද අනිකුත් එලවලු මිලද ඉහල ගොස් ඇති බවත් ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති.

එලවලු මිල මෙසේ ඉහල යාමත් සමග තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවද එම ජනතාව වැඩි දුරටත් පවසති.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිම්වලදි නගරයේ එලවලු ගොවින් පවසනුයේ මධ්‍යම කදුකර ප්‍රදේශයන්ට පවතින වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් උඩරට බොහෝ ප්‍රදේශවල එලවලු වගාවන් විනාශ විමත් සමග එම එලවලු වෙලද පලට නොලැබිමත් සමග එලවලු මිල මෙසේ ඉහල ගොස් ඇති බවත්ය.

එලවලු මිල මෙසේ ඉහල යාමත් සමග එලවලු අලෙවියද පහල බැස ඇති බවත් එම තත්වයන් මත තමන්ද විවිධ දුස්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවද එම එලවලු වෙලදුන් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts