කැලණිය ප්‍රා සභාවට වාරණයක්

gossip lanka news

කැලණීය ටයර් සංස්ථාවට යන පාර දෙපස ඇති වෙළඳසැල් කඩා ඉවත් කිීරීමෙන් කැලණීය ප්‍රාදේශීය සභාව වළකාලමින් කොළඹ දිසා විනිසුරු සඳුන් විතාන මහතා වාරණ නියෝගයක් අද නිකුත් කළේය.

කැලණීය ටයර් සංස්ථාවට යන පාර දෙපස වෙළඳාම් කරමින් ජීවීකාව ගෙන යන සිය වෙළඳ සැල් දේශපාලන බලපුළුවන්කාරයකුගේ උවමනාව මත කැලණීය ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් කඩා ඉවත් කිරීමේ සුදානමක් ඇතැයි සඳහන් කරමින් නීතීඥ සුදර්ශන වික්‍රමරත්න මහතා ඉදිරිපත් කළ කරුණු සළකා බැලු දිසා විනිසුරුවරයා ලබන 27 වැනිදා තෙක් බලපැවැත්වෙන පරිදි අදාළ වාරණ නියෝගය නිකුත් කළේය.

කැලණීය ටයර් සංස්ථාවට යන පාර දෙපස වෙළඳාම් කරමින් ජීවීකාව ගෙන යන දිනුෂා අල්විස් මහත්මිය ඇතුලු කාන්තාවන් 07 දෙනකු ගොනු කළ පෙත්සමේ වගඋත්තරකරු වශයෙන් කැලණීය ප්‍රාදේශීය සභාව නම් කොට ඇත.

Related posts