සයිට් හැඟින්ග් කාර් සිස්ටම් හෙවත් කේබල් කාර් සේවාවක් ඇරඹීමට චයිනා රේල්වේ ගෘප් ලිමිටඩ් ආයතනය අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා වෙත යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

නවමු අත්දැකීමක් එක්කරමින් පරිසර දූෂණයෙන් තොර කේබල් කාර් ප්‍රවාහන සේවාවක් ඇරඹීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

විදුලිබලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන මෙම රථයක එකවර මගින් 11 දෙනෙකුට පමණ ගමන් කළ හැකියි. මෙහි ආරම්භක ව්‍යාපෘතිය කොට්ටාව සිට පිටකොටුව දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවද සදහන් වේ.

Similar Posts