කොළඹ හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික නවම් මහ පෙරහැර මංගල්‍ය අද සහ හෙට පැවැත්වේ.

නවම් පෙරහැර උද්‍යාන වීදිය ඔස්සේ ජිනරතන පාර, හුණුපිටිය වැව පාර , ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩි රාමනායක මාවත ශ්‍රිමත් ජේම්ස් පිරිස් මාවත ඔස්සේ ගමන් කර නැවතත් විහාරස්ථානයට පිවිසීමට නියමිතයි.

නවම් මහා පෙරහැරට  අලි ඇතුන් 50 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වන අතර , උඩරට , පහතරට සහ සබරගමු  නර්තනාංග වලින්  පෙරහැර වර්ණවත් වේ.

 

Similar Posts