ග්ලයිෆොසෙට් තහනම ඉවත් කිරීමට සුදානමක්

glyport

ග්ලයිෆොසෙට් තහනම ඉවත් කරමින් අද (08) දිනය තුළ ගැසට් නිවේදනයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි.

ග්ලයිෆොසෙට් ආනයනය කිරීම තහනම් කරමින් මුදල් අමාත්‍යාංශය 2015 වසරේදී තහනමක් පනවා තිබුණා.

කෙසේ වෙතත් ආනයන පාලන බලපත්‍ර අවශ්‍යතාවට යටත්ව මේ මස 5 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අදාළ තහනම ඉවත් කරමින් ආනයන අපනයන පාලක ජනරාල්වරිය විසින් අද දිනය තුළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තාවන්නේ.

Related posts