ගෑස් ඇතැම් හෝටල් හිමියන් විසින් තැරවුකරුවන් යොදා එක් රැස් කරයි

ගෑස් අලෙවි නියෝජිතයන් වෙත ලැබෙන ගෑස් නගරයේ ඇතැම් හෝටල් හිමියන් විසින් තැරවුකරුවන් යොදා එක් රැස් කිරිමත් සමග ප්‍රදේශයේ සමන්‍ය පිරිස් සදහා ගෑස් ගබා ගැනිමට නොහැකි තත්වයක් උදා විමත් සමග එම පිරිස් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

ගෑස් අලෙවි කරනු ලබන සෑම නියෝජිත ආයතනයක් වෙතම මෙම සමහර හෝටල් හිමියන් තැරවුකරුවන් යොදවමින් ගෑස් එකතු කිරිමට පිටවර ගැනිමත් සමග  පැමිනෙන ගෑස් සිලින්ඩර්වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් මෙම හෝටල් සදහා රැගෙන යන බව ජනතාව පවසති.

හැටන් නගරයේ එක් ගෑස් අලෙවි නියෝජිත ආයතනයක් වෙත 21වන දින ලැබුන ගෑස් සිලින්ඩර අසුවෙන් (80) තිහක්ම (30) නගරයේ එක් හෝටල් හිමියකු විසින් තැරවුකරුවන් හරහා ඔහුගේ හෝටලය වෙත රැගෙන ගිය බවත් එම තත්වයන් මත තමන් උදැසන සිට පොලිමේ රැදි සිටියද ගෑස් ලබා ගැනිමට නොහැකිවු බව සමහර පිරිස් පවසති.

මෙකි ඇතැම් හෝටල් හිමියන් මෙසේ ගෑස් විවිධ තැරවුකරුවන් හරහා එක් රැස් කිරිමත් සමග ප්‍රදේශයේ සමන්‍ය ජනතාවට මෙන්ම නගරයේ සමන්‍ය හෝටල් සදහාද ගෑස් ලබා ගැනිමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවත් මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදාල බලධාරින්ගේ දැඩි අවදානය යොමු විය යුතු බවත් එම පිරිස් තව දුරටත් පවසති.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි එම ගෑස් අලෙවි නියෝජිත ආයතනයේ අයකු පවසන ලද්දේ තමන් ටෝකන් ක්‍රමයක් යටතේ පාරිභෝගිකයන්ට ගෑස් ලබා දිමට පියවර ගන්නා බවත් එම ටෝකන් ලබා ගන්නා පිරිස් සමහර අයගේ තැරවුකරුවන් බව නොදන්නා බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts