ගෑස් ඉල්ලුම පහළට

unusum puwath sinhala

ගෑස් ඉල්ලුම සියයට 10 කින් පමණ අඩුවී ඇති බව ලිට්‍රෝ සමාගම පවසයි. එහි සභාපති මුදිත පිරීස්  කියාසිටියේ මාස 6 කට පසු මෙරට ගෑස් ඉල්ලුම මෙලෙස පහල ගොස් ඇති බවයි.

Related posts