මෙතෙක් ප්‍රකාශ කර ඇති ඡන්ද ප්‍රතිඵලවලට අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අති විශාල වැඩි ඡන්දයක් දකුණේ ආසනවල වාර්තා කරමින් ඉදිරියට යන ලකුණු පෙන්වා තිබේ.

ගෝඨාභය මහතා ලබා ගන්නා වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබේ. විශේෂයෙන් අපේක්ෂා කල පරිදි සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සිංහල බෞද්ධ ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබේ.

 

Similar Posts