ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට රට පාවා දීමේ කුමන්ත්‍රණයක් සිදු කරන බවත් ඔහු එක්සත් ජනපද පුරවැසිභාවය නිසි පරිදි අත් හැර ඇත්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලබා දෙන පුරවැසිභාවය අත්හළ බවට වූ ලියවිල්ල දින තුනක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා පූජ්‍ය ආචාර්ය ඉගුරුවත්තේ සුමංගල හිමියන් විසින් අද පෙරවරුවේ කොළඹ නිදහස් චතුරශ්‍රයේ උපවාසයක් ආරම්භ කර තිබේ.

ඇමරිකා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වසරේ තුන්වන කාර්තුවට අදාළව නිකුත් කරනු ලබන පුරවැසිභාවය අත්හරින ලද පුද්ගලයන්ගේ නාම ලේඛනයේත් ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නම ඇතුළත් වී නොමැති බවට ද වාර්තා වේ.

 

Similar Posts