ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගේ ශී‍්‍ර ලංකික පුරවැසි භාවයේ නීත්‍යඥාණුල භාවය ප‍්‍රශ්ණ කරමින් අභියාචනයට ගොනු කරනු ලැබූ පෙත්සම නිශ්ප‍්‍රභා කරමින් එහි තීන්දුව පසුගිය 7 වනදා ප‍්‍රකාශයට පත්කරන බව අභියාචනාධිකරණය විසින් ප‍්‍රකාශයට පත්කරනු ලැබීය. නමුත් එම තීන්දුව මේ වන තෙක් ප‍්‍රකාශයට පත් නොවූ නිසා, පෙත්සම්කරුවන්ට පෙත්සම නිශ්ප‍්‍රභා කිරීමට හේතු දැන ගැනීමට මෙතෙක් නොහැකිව තිබේ.

මේ සම්බන්ධව අදහස් දක්වන මෙම නඩුවේ ඒක් පෙත්සම්කරැවෙකු වන මහාචාර්ය චන්ද්‍රගුප්ත තේනුවර මහතා ප‍්‍රකාශ කළ සිටියේ අභියාචනාධිකරණය විසින් පෙත්සම නිශ්ප‍්‍රභා කිරීමේ තීන්දුවට ගරු කරන නමුත්, පෙත්සම නිශ්ප‍්‍රභා කිරීමට හේතු දැනගැනීමටත්, එම හේතු පිළිබදව සෑහීමකට පත්නොවන්නේ නම්, ඊලග අධිකරණ කි‍්‍රයා ගැනීමටත් පුරවැසියෙකු ලෙස තමන්ට අයිතියක් තිබෙන බවයි. නමුත් ප්‍රමාද වී හෝ ලබන 15 වනදා මෙම තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරන බවට දැනගන්නට ලැබීම සම්බන්ධව තමුන් සතුටට පත්වන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කරයි.

Similar Posts