චීනයේ ටියැන්ජින් නගරයේ සිටිශ්‍රී ලාංකික සිසුන් 21 දෙනෙකු මව් රටට පැමිණීම සඳහා පිටත්ව ඇත.

සිචුආන් ඇතුළු විවිධ ප්‍රදේශවලසිට ගුවන් තොටුපල දක්වා බස්රථවලින් පැමිණි සිසුන් 30 දෙනෙකු ද පිටත් වීමට සූදානම්බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කරයි.

නානින්ග් නගරයේ වෙසෙන ලාංකික සිසුන් 30 දෙනෙක් ද මෙම පිරිස සමග එක්වීමට නියමිතව ඇත. එමෙන්ම දැනට වසා දමා ඇති වුහාන් නගරයේ වෙසෙන ලාංකික සිසුන් ඉන් පිටතට රැගෙන ඒමේ වැඩපිලිවල සම්බන්ධයෙන් ලාංකික බලධාරීන් චීන බලධාරින් සමග සාකච්ජා කිරීම ආරම්භ කර ඇත.

Similar Posts