ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵල ලබා දීමේ බලය  ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂකට

ජනාධිපතිවරණයට අදාළව නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵල ජනමාධ්‍ය වෙත නිකුත් කිරීමේ බලය රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂකවරයා වෙත පැවරෙන බව මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.

ජනාධිපතිවරණයට අදාළව  නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵල ජනමාධ්‍ය වෙත නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ විශේෂ  සාකච්ඡාවක් ඊයේ  (25) රාජගිරිය, මැතිවරණ කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේ දී, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ  සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේ විශේෂ මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ක්‍රියාත්මක බවද පුවත්පත්වලට නිල ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම ද එහිදී ද සිදු කෙරෙන බවද ඔහු  සඳහන් කළේ ය.

මෙම ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම සඳහා වූ පරිගනක වැඩසටහන  සාමූහිකව කළ කටයුත්තක් බවත් පරිගණක පිළිබඳ විශේෂඥතාවය සහිත සැමගේ අඳහස් ලබාගෙන කළ වැඩසටහනක් බවත් මැතිවරණ ප්‍රතිඵල කිසිදු ගැටළුවක් ඇතිනොවන ආකාරයට ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වන බවද ප්‍රථිපල නිකුත් කිරීමට අදාළව සෑම අවස්ථාවකම විකල්ප වැඩපිළිවෙලක් ද ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන බවද සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

නොවැම්බර් 18 සවස වන විට ප්‍රතිඵල ලබාදී අවසන් කිරීමට හැකියාව තිබෙන බවද එහිදී  සභාපතිවරයා ප්‍රකශ කර සිටියේ ය.

ශානි පොල්ගම්පල

Related posts