ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ලබන 13 වැනිදා ජනාධිපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව දන්වා තිබේ.

කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ. රටේ සාමය ආරක්ෂා කිරීමට ඉඩ හැර කතානායක වරයා පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ස්ථාවරය ප්‍රකාශ කළ පසු එතුමා ඒ බව ප්‍රකාශ කළ බව වැඩිදුරටත් කතානායක වරයා තහවුරු කර තිබේ.

සාමය ආරක්ෂා කර සියලු දෙනාට නිවෙස් වලට යන ලෙස ඔහු වැඩිදුරටත් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

Similar Posts