ජනතාවට පානීය ජලය ලබාදීමට ස්ථාපිත කර තිබු ජල ටැංකියක් යොදාගන කසිප්පු පෙරූ තරුණයෙකු කසිප්පු මිලි ලිටර් 80,000 ක් සහ ගොඩා මිලි ලීටර් 653750 ක් සමග  කළුතර උග්ගල්බඩ දි අත් අඩංගුවට ගත් බව කළුතර කොට්ඨාස අපරාධ විමර්ශන ඒකකය කියයි.

කළුතර කලුගොඩ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට පානිය ජලය ලබාදිමට කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් ස්ථාපිතකර තිබු ජල ටැංකිය මෙසේ කසිප්පු පෙරිමට යෙදොගන ඇත.

කළුතර කොහොලාන පදිංචි 27 හැවිරිදි සැකකරු සමග. කසිප්පු පෙරිමට යෙදොගත් ගෑස් ළිපක්, ගෑස් සිළිංඩරයක් ,තඔ දඟර, බැරල් ඇතුළු කසිප්පු පෙරිමට යොදා ගත් උපකරණ සැකකරු සමග අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

කළුතර කොට්ඨාස අපරාධ විමර්ශන ඒකකයේ නිළධාරින් මෙම වැටලීම සිදුකල අතර සැකකරු කළුතර මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරිමට කටයුතු යොදා ඇත.

සෝමරත්න පොද්දෙණිය – මීගහතැන්න

Similar Posts