ටෙලෝ ප්ලොට් සහයත් සජිත්ට

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ප්‍රධාන හවුල්කාර පක්ෂ දෙකක් වන ටෙලෝ සංවිධානයේ හා ප්ලොට් සංවිධානයේ  සහයත් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම තීරණයට ඔවුන් එළඹ ඇත්තේ ටෙලෝ සංවිධානයේ නායක සෙල්වම් අඩෙක්කලනාදන්  හා ප්ලොට් සංවිධානයේ නායක ධර්මලින්ගම් සින්ධාර්ථන් අද දින අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමග සිදු කල සාකච්ඡාවකින් පසුවය=. මේ හමුව අගමැතිවරයා විසින් කැඳවා තිබුනේ ජනාධීපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට එම සංවිධානවල සහය ලබා ගැනීම සඳහාය.

ජාතික ප්‍රශ්නයට විසඳුම් පිළිබද සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ගේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක් වී ඇත.

ටෙලෝ නායක සෙල්වම් අඩෙක්කලනාදන් මහතා පවසා ඇත්තේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහය පළ කිරීමේ ඔවුන්ගේ තීරණය ඉදිරි දින දෙක ඇතුළත ප්‍රකාශයට පත් කරන බවයි.

 

 

Related posts