මෙවර ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වී ඇති අපේක්ෂකයන් 35 දෙනාගෙන් ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂකයන් 12 දෙනෙකු වෙනත් අපේක්ෂකයන් දෙදෙනෙකු ජයග්‍රහණය කරවීම සඳහා කටයුතු කරන බවට තමන් වෙත තොරතුරැ ලැබී ඇති බවත්, මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කරමින් කටයුතු කරන මෙම අපේක්ෂකයින් වහා ඉල්ලා අස්විය යුතු බවත්,  පැෆරල් සංවිධානය සඳහන් කරයි.

මෙම අපේක්ෂකයින් 12 දෙනාගෙන් 5 දෙනෙකු ඒක් ප්‍රධාන අපේක්ෂකයෙකුටත් තවත් 7 දෙනෙක් අනෙක් ප්‍රධාන අපේක්ෂකයාට සහාය දක්වන බවත්, පැෆරල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා සඳහන් කරයි. මේ අතර තවත් අපේක්ෂකයින් කිහිප දෙනෙකු ජාතිවාදය මත පදනම්ව කටයුතු කරනු බවත්, ඒසේ මූලික මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කරමින් කටයුතු කරනු ලබන අපේක්ෂකයින් 13 දෙනෙකු සිටින බවත් මේ අය සම්බන්ධව මැතිවරණ කොමිසම වෙත පැමිණිලි කළ බවත් රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසයි.

Similar Posts