ඩෙංගු මර්දන සතියක් කි‍්‍රයාත්මක බව ඩෙංගු මර්දන ඒකකය සඳහන් කළා.

ඒ ලබන 14 වනදා සිට 20 වනදා තෙක්. පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේ ගතවූ මාස කිහිපය තුළ වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව අඩුවීමක් දක්නට ඇති බවයි ඩෙංගු මර්දන ඒ්කකය සදහන් කරයි.

අධි අවදානම් සහ අවදානම් කළාපවල ඩෙංගු මර්දන වැඩපිලිවෙල කි‍්‍රයාත්මක බව වැඩිදුරටත් සදහන්.

Similar Posts