තවත් ලාංකික සිසුන් 204 චීනයේ

air

චීනයේ සිට යළි මෙරටට පැමිණීමේ අපේක්ෂාවෙන්  සිසුන් 204 දෙනෙකු  සිටින බව විදේශ සබඳතා අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

චීනයේ සිටින එම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සියලුම දෙනා ආපසු ගෙන ඒම සඳහා විදේශ සබඳතා අමාත්‍යාංශය, බීජිංහි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සහ ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය කටයුතු කරන බව ද එම අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පවසයි.

 

Related posts