ත්‍රිපෝෂ යළි නිපදවන තෙක් දරුවන්ට බිත්තර දෙන්න

ත්‍රිපෝෂ නිෂ්පාදනය යථා තත්ත්වයට පත්වන තෙක් මාස හයත් අවුරුදු තුනත් අතර දරුවන්ට බිත්තර හෝ වෙනත් ධාන්‍ය වර්ගයක් විකල්ප ආහාරයක් ලෙස ලබාදෙන ලෙස රජයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා සංගමය රජයෙන් ඉල්ලා සිටියි.

ළමුන්ට ලබා දෙන ත්‍රිපෝෂ සෑදිම සඳහා සුදුසු බඩඉරිඟු සොයා ගැනීමට නොහැකි වීම මත මෙසේ කුඩා ළදරුවන්ට ලබා දෙන ත්‍රිපෝෂ සෑදිමට නොහැකි වී ඇති බව ත්‍රිපෝෂ සමාගම සඳහන් කරයි.

රජයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා  සංගමයේ සභාපතිනී දේවිකා කොඩිතුවක්කු ප්‍රකාශ කළේ මේ වනවිට මාස හයේ සිට අවුරුදු තුන දක්වා වයස දරුවන්ට ත්‍රිපෝෂ ලබාදීම වසරක පමණ කාලයක් සිට ඇනහිට ඇති බවයි.

මෙය දරුවන්ගේ වර්ධනයට බාධාවක් වන නිසා ත්‍රිපෝෂ ලබාදෙන තුරු එම දරුවන්ට විකල්ප ආහාරයක් ලෙස බිත්තර, ධාන්‍ය වර්ගයක්, වෙනත් පෝෂ්‍යදායි ආහාරයක් ලබාදීම වැදගත් බව සභාපතිනිය අවධාරණය කරයි.

 

 

Related posts