තිරිගු පිටි නොමැතිව බේකරි හිමියෝ අසරණ වෙති

thirigu-piti

මෙරට පිහිටි ප්‍රධාන තිරිගු පිටි සමාගම් ඉල්ලුමට සරිලන තිරිගු පිටි තොග නිකුත් නොකිරිම නිසා තම ව්‍යාපාර කටයුතුවලට බාධා එල්ලවී ඇතැයි හැටන් ප්‍රදේශයේ බේකරි හිමියෝ සහ සිල්ලර සහ තොග වෙළෙන්දෝ කියා සිටිති.

පිටි එජන්තවරුන්  තමන් වෙත තිරිගු පිටි ඉතා සිමිත ප්‍රමාණයක් නිකුත් කරන බව හැටන් ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව පවසයි.

දැනට එම සමාගම  තිරිගු පිටි කිලෝවක් රු 145කට අලෙවි කරන බවත්,තම වෙලදසල් වලින් ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබා ගන්නා පාරිභෝගිකයන්ට ඉල්ලන තිරිගු පිටි ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් අලෙවි කරන බව ද ඔවුහු කියති.

Related posts