තුන්වේල එක වේලක් වී පවුල් ලක්ෂ 9ක් පීඩාවට

රටේ පහළ ආදායම් සහිත පවුල් ලක්ෂ 17න් පවුල් ලක්ෂ 9ක් රටේ ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් එක වේලක් හෝ උපරිම වශයෙන් දෙකක් ගන්නා තත්වයට ඇද වැටී ඇතැයි කරුණු අධ්‍යයනයේදී පෙනී යන බව පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා සහ සංඛ්‍යාන අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරළ මහතා පවසා තිබේ.

කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර අසු එක් දහස් පන් සියයෙන් සියයට 20ක් එනම් දහසය දහස් තුන් සියයක්ද ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් වැසී යාමේ අවදානමකට ලක්ව ඇතැයි පැවසූ මහාචාර්යවරයා මෙම ව්‍යාපාර වැසී යෑමෙන් පුද්ගලයන් ලක්ෂ හතකට සෘජුවම රැකියා අහිමිවී ගොස් ඇති බවද ප්‍රකාශ කළේය.

Related posts