තේනුවර හා ගාමිණී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යයි

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පුරවැසිභාවය පිළිබදව ප්‍රශ්ණ කරමින් මහාචාර්ය චන්ද්‍රගුප්ත තේනුවර හා සාහිත්‍යවේදී ගාමිණී වියන්ගොඩ මහතා විසින් අභියාචනාධිකරනයට ඉදිරිපත්කළ රීට් පෙත්සම නිශ්ප්‍රභා කිරීමට ඒරෙහිව ‌ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත අභියාචනා පෙත්සමක් ගොනු කර ඇත.

ඉහත රීට් පෙත්මසම මගින් පෙත්සම්කරැවන් විසින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ශ්‍රී ලංකාවේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාදිමේ සහතික නීත්‍යානුකූල නොවන බවත්, කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත්කර නොමැති අවස්ථාවක වෙනත් ඇමතිවරයෙකු සතු බලතල ජනාධිපතිවරයාට භාවිතා කළ හැකිද යන්නත් අභියෝගයට ලක්කර තිබුනි

Related posts