තෛපොංගල් අදයි

හිංදු ජනතාවගේ වීශේෂිත ආගමික උත්සවයක් වන හිරු දෙවියන් නැමදිම හා අස්වනු නෙලිම වන තෛයි පොංගල් උත්සවය 15වන දිනට යෙදි තිබු අතර එම තෛයි පොංගල් උත්සවය සැමරිම සදහා හැටන් ආශ්‍රිත වතුකරයේ හිංදු ජනතාව උදැසන සිටම හිංදු කෝවිල් වල පුද පුජා පැවැත්විමට එක්ව සිටින ලදි.

හැටන් නගරයේ ප්‍රධාන තෛයි පොංගල් පුජාව 15වන දින උදැසන හැටන් ශ්‍රි මාණ්ක්ක පිල්ලේයාර් හිංදු කෝවිලේදි පැවති අතර එම කෝවිලේ ප්‍රධාන පුජක බ්‍රක්මශ්‍රි චන්ද්‍රනන්දන් කුරුක්කල් පුජක තුමන් විසින් එම තෛයි පොංගල් උදැසන පුජාව පවත්වන ලදි.
මෙම උදැසන පුජාව සදහා ප්‍රදේශයේ හිංදු භක්තිකයන් පැමින සිටි අත එහි පොංගල් බත සකස් කිරිමටද පියවර ගෙන තිබුනි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts