තොණ්ඩමන් වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය හා රම්බඩ තොණ්ඩමන් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය කොවිඩ් 19 අතරමැදි ප්‍රථිකාර මධ්‍යස්ථාන සදහා ලබා දිමට වතු නිවාස ප්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතා විසින් පියවර ගෙන ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දැක්වු ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ මාධ්‍ය සම්බන්ධිකාරක ඒ. අරුල් මහතා පවසන ලද්දේ රට තුල පවතින කොවිඩ් 19 වසංගත තත්වයන් හමුවේ කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයන්ට ප්‍රථිකාර කිරිම සදහා අවශ්‍ය අතරමැදි මධ්‍යස්ථාන ලෙස මෙම ස්ථාන දෙක ලබා දිමට පියවර ගත් බවත්ය.

හැටන් තොණ්ඩමන් වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ සියලුම පුහුණු කටයුතු තාවකාලිකව නතර කර එම පුහුණු කටයුතු ඔන් ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ එම පුහුණුලාභින්ට ලබා දිමට පියවර ගෙන ඇති බවද අරුල් මහතා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts