කදුරට වතුකර ජනතාවගේ දැවෙන ප්‍රශ්න රාශියක් පවතින බවත් එයට නිසි විසදුම් ලබා දිමේ අරමුණ මත කදුරට ජනතා බලය ආරම්‍භ කල බව එහි සභාපති රාමන් සෙන්දුරන් මහතා පවසයි.
කදුරට ජනතා බලය සභාපති රාමන් සෙන්දුරන් මහතා හැටන් නගරයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදි මේ බව පැවසු අතර එහිදි ඔහු වැඩි දුරටත් මෙසේ පවසන ලදි.
කදුකරයේ ජිවත්වන වතුකර ජනතාවගේ දැවෙන ප්‍රශ්න රාශියක් පවතිනවා එත් එයට නිසි විසදුම් ලබා දිමට වතුකරයේ පවතින පක්ෂ හෝ වෘත්තිය සමිති මේ වන තෙක් නිසි පියවරක් ගෙන නැහැ එවන් තත්වයන් මත මේ වතුකර ජනතාවගේ ඉල්ලිමක් මත කදුරට ජනතා බලය පක්ෂය ආරම්භ කිරිමටයි අපි පියවර ගත්තේ.
මෙය ආරම්භවි දැනට මාස පහක පමන කාලයක් ගත වෙන්නේ මෙම කාලය තුල අප සමග මේ වතුකරයේ විවි‍ධ පිරිස් එක් වෙමින් සිටිනවා අපිට අවශ්‍ය මේ වතුකර ජනතාවට සේවය කිරිමටයි අප පක්ෂය හුදෙක්ම වතුකර ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනිමට වඩා වතුකර ජනතාවට කල හැකි සේවය උපරිම ලෙස ඉටු කිරිමයි අපගේ අරමුණ.
එවන් තත්වයන් මත අප ඉදිරියේදි පැවැත්වෙන මැතිවරණ සදහාද අපෙක්ෂකයන් ඉදිරිපත් කිරිමට බලාපොරොත්තු වනවා එත් එකක් කිව යුතුයි අප පක්ෂය ඉදිරිපත් කරන අපෙක්ෂකයන් එම ප්‍රදේශවලම පිරිස් එසේ නැතිව මුදල් බලයට පිටස්තර පිරිස් අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ.
එමෙන්ම අපි ඉදිරියේදි වෘත්තිය සමිතියක්ද ආරම්භ කිරිමට පියවර ගන්නවා මොකද වතු කර ජනතාවගේ විවිධ වෘත්තිය ප්‍රශ්න විවිධ කම්කරු ආරවුල් කම්කරු කාර්යාලයේදි විසදන විටදි ඒ සදහා ඉදිරිපත් විමට වෘත්තිය සමිති අවශ්‍යයි එම නිසායි ඉදිරියේදි වෘත්තිය සමිතියක් ආරම්භ කිරිමට අපි පියවර ගන්නේ.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts