ජනාධිපතිට හා රජයට ඉල්ලා අස්වන ලෙස බල කරමින් දික්ඔය ප්‍රදේශයේ පිරිසක් 05වන දින දික්ඔය නගරයේදි ටයර් පුලපුස්සමින් උද්ඝෝෂනයක් පවත්වන ලදි.

මෙම පිරිස දික්ඔය දරවල ප්‍රදේශයේ සිට පාගමනින් පැමින දික්ඔය නගර මධ්‍යයේදි මෙසේ ටයර් පුලුස්සා උද්ඝෝෂනයක් පවත්වන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Similar Posts